• کفش طبی آرمان طب تبریز

آدرس تولیدی :

تبریز‌،جاده‌صوفیان‌،نرسیده‌به پلیس‌راه‌،شهرک‌صنعتی‌الوار‌علیا،
کوی‌جاهد‌،پلاک‌۱۶‌

تلفن :  32427364-041

شماره های همراه :

09120132364

09149168064